VI DRIFTER DERES MASKINPARK 24/7 ETTER AVTALE.


Erfaring i Windows systemer på pc og server. Hvorfor velge mitt firma? Tar betalt etter resulater og ikke timesliting. Gode ref. 


Ring:  932 24 245  Gratis befaring . 

IT- Drift

Brenner for at mine kunder skal ha den beste service. (Gode ref.)

Feilsøking 

Forebyggende drift av PC og Servere. Oppgradering og utskifting.


Backup & sikkerhet

Vi ordner med backup og etter kontroll fortløpende av deres data. Lokalt/sky.

Vedlikehold

Ettersyn og kontroll. Sikkerhet og adgang.  Skifter harddisker og nøyaktig overføring til ny disk. Klar for oppstart. Sparer mye arbeid.


Langvarig erfaring og høy kompetanse

IKT DATA AS   932 24 24 5

* Servere (Oppgradering  server 2008 til 2012-2016 )

* PC / Klienter  (Oppgradering Win7 til Win10)

* Erfaring med mange ulike data systemer.

* Utleie av Skybasert VPS server.

* Legekontor og service.

* Offshore virksomheter

* Farlig gods systemer

* Skifter harddisker i pc/server nøyaktig avbilding. ler?

* Optimaliserer deres PC/Server med ev.   driftvedlikehold.


IKT DATA AS