VI DRIFTER DERES MASKINPARK 24/7 ETTER AVTALE.


Hjemmeside ordnes etter avtale også med nettbutikk/ordre.
Ring:  932 24 245  Gratis befaring . 

IT- Drift

Brenner for at mine kunder skal ha den beste service. (Gode ref.)

Feilsøking 

Forebyggende drift av PC og Servere. Oppgradering og utskifting.


Backup & sikkerhet

Vi ordner med backup og etter kontroll fortløpende av deres data. Lokalt/sky.

Vedlikehold

Ettersyn og kontroll. Sikkerhet og adgang. 


Langvarig erfaring og høy kompetanse

IKT DATA AS   932 24 24 5

* Servere (Oppgradering  server 2008 til 2012-2016 )

* PC / Klienter  (Oppgradering Win7 til Win10)

* Erfaring med mange ulike data systemer.

* Utleie av Skybasert VPS server for ulike oppgaver.

Nettbutikk

Vi har hjemmeside utvikling med nettbutikk. Du velger ev. bet. løsninger. Kan også lages som en ren ordremodul. (Kundemodul med bruker og passord,)