VI DRIFTER DERES MASKINPARK 24/7 ETTER AVTALE.


Windows7 avsluttes den 20. januar 2020. Vi kan ordne med oppgradering til Win10, uten kjøp av ny lisens.
Ring:  932 24 245  Gratis befaring . 

IT- Drift

Brenner for at mine kunder skal ha den beste service. (Gode ref.)

Feilsøking 

Forebyggende drift av PC og Servere. Oppgradering og utskifting.


Backup & sikkerhet

Vi ordner med backup og etter kontroll fortløpende av deres data. Lokalt/sky.

Vedlikehold

Ettersyn og kontroll. Sikkerhet og adgang. 


Langvarig erfaring og høy kompetanse

IKT DATA AS   932 24 24 5

* Servere (Oppgradering  server 2008 til 2012-2016 )

* PC / Klienter  (Oppgradering Win7 til Win10)

* Erfaring med mange ulike data systemer.

* Utleie av Skybasert VPS server.

Nettbutikk

Vi har hjemmeside utvikling med nettbutikk. Du velger ev. bet. løsninger. Kan også lages som en ren ordremodul. (Kundemodul med bruker og passord,)